„Do řečtinky chodím ráda. Dokonce i v létě o prázdninách. Zpočátku mne vyděsila ta zajímavá písmenka s krucánky, ale když jsem si v červnu objednala na Rhodosu stifado, řecky pochopitelně, majitel nám málem snesl modré z nebe. Εuχαριστό παρά πολί.“

Vlaďka Stečinská, Brno

„Ráda bych jazykové škole poděkovala za velký ZÁZRAK. Několik let jezdím do Řecka k moři. Vloni jsem si uvědomila, že by bylo vhodné porozumět místnímu jazyku. Myšlenku následoval čin. Po roce snahy, trpělivého vedení a pečlivosti paní učitelky Hanky, díky malému kolektivu a individuální péči, se vše PODAŘILO :-) Když jsem nyní byla v Řecku, rozumněla jsem a mluvila jsem. HEURÉKA! EUCHARISTÓ POLÝ, že jsme to společně dokázali!“

Vděčná studentka, Eva Fojtíková

ŘEČTINA

Řečtina (řecky ελληνική (γλώσσα) – ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný původním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj. Novořečtina čili současná řečtina se přímo vyvinula ze starořečtiny. Řečtinu u nás vyučujeme v rámci skupinových kurzů, individuální výuky, online výuky i prázdninových kurzů. Firemním klientům zajišťujeme kurzy řeckého jazyka připravené na míru.

 

Mezinárodní zkouška z novořečtiny - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - má 6 stupňů podle obtížnosti. Její konání zaštiťuje Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přípravu zkušebních materiálů a hodnocení provádí Centrum řeckého jazyka v Soluni pod záštitou Ministerstva školství a náboženství Řecka.

U každé ze zkoušek se prověřují čtyři základní dovednosti : poslech, písemný a mluvený projev, čtení. Všechny úrovně mají jednotný obsah, liší se však obtížností. Časové dotace na složení zkoušky jsou následující: úroveň A1 = 1h 35min, A2 = 1h 40min, B1 = 2h, B2 = 3h 10min, Γ1 = 3h 45min a Γ2 = 4h čistého času.

Po absolvování písemné zkoušky následuje ihned ústní zkouška. Každá část zkoušky se hodnotí samostatně. Úspěšné hodnocení všech částí je podmínkou pro získání osvědčení. Pokud uchazeč neuspěje i jen v jedné části zkoušky, neuspěl i celkově. Výsledek zkoušky je oznámen během července až srpna a do dvou měsíců je úspěšným absolventům vydáno osvědčení.

Termín konání zkoušek  je jednotný na celém světě. Zkoušky probíhají jednou v roce v polovině měsíce května.


Připravujeme pro vás nové kurzy.

Líbíme se vám? Přidejte si nás k oblíbeným. Budete dostávat nejnovější informace o našich kurzech a aktuálních slevách.


Copyright © 2005 - Heureka / Jazykové kurzy a výuka